Privacyverklaring

Hartje Buiten, gevestigd in Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hartje Buiten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • Naam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hartje Buiten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Om onze boekhouding te kunnen doen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hartje Buiten neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hartje Buiten) tussen zit. Hartje Buiten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Revue om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
  • Google Analytics voor inzicht in bezoekersgedrag. Deze inzichten zijn niet gebonden aan individuen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hartje Buiten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres van lezers voor nieuwsbrief. Wij bewaren dit niet. Als je je uitschrijft, hebben wij geen gegevens meer van jou.

Overige gegevens door het invullen van het contactformulier of het versturen van een mail. Dit bewaren wij niet actief in een bestand. Het kan echter wel voorkomen dat een e-mail in onze in- en outbox blijft staan. Hiertoe heeft niemand, anders dan de eigenaar van Hartje Buiten, toegang toe.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hartje Buiten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken

Hartje Buiten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor lezers van onze nieuwsbrief geldt dat ze dit zelf kunnen doen via de wekelijkse mailing die je ontvangt via Revue

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hartje Buiten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de nieuwste blogs in je mailbox.